Planerat underhållsarbete
Scheduled Maintenance Report for ID06
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Aug 02, 2018 - 23:01 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Aug 02, 2018 - 21:00 CEST
Scheduled
Planerat underhållsarbete på ID06-systemets produktionsmiljö. Tjänsterna kommer under denna tid till och från vara onåbara.
För mer information eller frågor, kontakta ID06 via id06partner@id06.se eller telefon 010 480 92 00.
Posted Aug 02, 2018 - 10:54 CEST
This scheduled maintenance affected: ID06 API (ID06 API (Prod)) and Kompetensdatabasen (Kompetensdatabasen (Prod)).