Störningar i ID06 system
Incident Report for ID06
Resolved
Nu har vi fått bekräftat att produktionssystemen ska vara i full drift igen.
Posted Mar 14, 2019 - 10:48 CET
Update
Arbetet pågår fortfarande med att få igång alla system.
Posted Mar 14, 2019 - 09:17 CET
Monitoring
Nätverksstörningen i datacentret är nu löst och man arbetar förtillfället med att starta upp delar av systemet som legat nere.
Vi räknar med att systemen snart ska vara fullt fungerande igen.
Posted Mar 14, 2019 - 08:21 CET
Update
We are continuing to investigate this issue.
Posted Mar 14, 2019 - 08:13 CET
Investigating
Under natten har det uppstått nätverksstörningar i miljön där våra system ligger. Detta påverkar mycket i vår plattform. Vi har inte full bild av problemet än, men ser att det t ex inte går att logga in i vår portal.
Felsökning pågår.
Posted Mar 14, 2019 - 07:13 CET
This incident affected: Service Portal (Service Portal (Prod)).